ประเภทอุตสาหกรรม


 • ประเภทอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมน้ำปลา แปรงที่ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับขวดน้ำปลาต่างๆ

 • อุตสาหกรรมน้ำดื่ม

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดถังและขวดน้ำดื่มต่างๆ

 • อุตสาหกรรมกระจก

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับงานล้างกระจกต่างๆ

 • อุตสาหกรรมโคนม

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดท่อนมต่างๆ

 • อุตสาหกรรมผลิตยางพาราและถุงมือ

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับการผลิตยางพาราและถุงมือแพทย์ต่างๆ

 • อุตสาหกรรมหลอดแก้ว

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดขวดและหลอดวิทยาศาสตร์ต่างๆ

 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องกลต่างๆ

 • อุตสาหกรรมอาหาร

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารแปรรูป

 • อุตสาหกรรมรับทำความสะอาดกระบอกปืน

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดท่อกระบอกปืนต่างๆ

 • อุตสาหกรรมน้ำตาล

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดงานสายพานต่างๆ

 • อุตสาหกรรมกระดาษ/โรงพิมพ์

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับงานกดกระดาษและโรงพิมพ์ต่างๆ

 • อุตสาหกรรมรับทำความสะอาด

แปรงที่ใช้ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกต่างๆ

 • อุตสาหกรรมเหล็ก

แปรงที่ใช้ขัดเกี่ยวกับงานเหล็กต่างๆและการรองแผ่นเหล็ก

 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ

แปรงที่ใช้ขัดเกี่ยวกับงานเครื่องจักร

 • อุตสาหกรรมฟอกหนัง

แปรงที่ใช้ขัดเกี่ยวกับกระบวนการฟอกหนัง

 • อุตสาหกรรมพลาสติก

แปรงที่ใช้ขัดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลาสติก

 • อุตสาหกรรมยานยนต์

แปรงที่ใช้ขัดทำความสะอาดอะไหล่และชิ้นส่วนของยานยนต์